Často se ptáte ...

Pro celkovou a rychlou orientaci v této oblasti, je nutné si nejprve ujasnit některé pojmy a následně vzít do ruky zákony a vyhlášky. Mezi hlavní pojmy, které je potřeba znát patří:

  • Jízdní souprava – souprava, která se skládá z tažného (motorového) vozidla a přípojného vozidla (přívěs).
  • Provozní hmotnost – hmotnost prázdného, nenaloženého vozidla nebo přípojného vozidla.
  • Užitečná hmotnost – jedná se o nosnost vozidla nebo přípojného vozidla.
  • Okamžitá hmotnost – hmotnost zjištěná v určitém okamžiku na pozemní komunikaci.
  • Celková hmotnost (v zákoně uváděna jako nejvyšší povolená hmotnost) – Jedná se o součet provozní hmotnosti a užitečné hmotnosti.

Většina přípojných vozidel užívaných v provozu na pozemních komunikacích, má nejvyšší povolenou (tzv. konstrukční) rychlost stanovenu na 80 km/h. Řada přípojných vozidel však již má tuto rychlost vyšší (např. 100 či 130 km/h). V takovém případě pak lze s jízdní soupravou jet, samozřejmě při dodržení ostatních ustanovení zákona o rychlosti jízdy, odpovídající vyšší rychlostí.

Poznámka: Úplné znění viz §18 zákona č.361/2000 Sb. „Rychlost jízdy“, v plném znění.

Toto vysvětlení platí pouze pro ČR a neznamená to, že v ostatních zemích EU je tomu stejně!

Tažné "na pevno":

Spojovací zařízení třídy A50-X namontované na vozidle nesmí zakrývat místo pro SPZ nebo zhoršovat čitelnost SPZ nebo zakrývat předepsané osvětlení vozidla. Jestliže tomu tak není, musí být část tažného zařízení se spojovací koulí odmontovaná.

"Odnímatelné tažné":

Vozidlo vybavené tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud není využívána ke spojení s přípojným vozidlem nebo s jiným zařízením. Jinými slovy, pokud netáhnete přívěs, musí být koule vždy odejmuta!

Informaci o nejvyšší technicky přípustné / povolené hmotnosti přípojného vozidla má každý automobil uveden ve velkém technickém průkazu (dále jen TP) v části "Technický popis vozidla", oddíl "hmotnosti". 

Za dodržení určitých pravidel můžete. Tyto pravidla jsou různé pro přípojné vozidla kategorie O1 a O2

1) okamžitá hmotnost přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla

Z výše uvedeného tedy plyne:

Pokud je nejvyšší povolená hmotnost přívěsu 750 kg (kategorie O1) a na tažném zařízení auta je psáno 400 kg, smíte přívěs zapojit. Okamžitá hmotnost (hmotnost přívěsu a nákladu např. v okamžiku zvážení) však nesmí překročit 400 kg !!!

2) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M3 a N3.

Z výše uvedeného tedy plyne:

Přívěs o nejvyšší povolené hmotnosti 1200 kg (brzděný, kategorie O2) smíte zapojit i za auto s předepsaným zatížením na tažné kouli 800 kg, pokud 800 kg v okamžité hmotnosti přívěsu nepřekročíte (hmotnost nákladu a přívěsu nesmí být vyšší než 800 kg). Zároveň ale musí platit: "největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M3 a N3."

Kategorie O – přípojná vozidla

O1 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti nejvýše 750 kg
O2 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 750 kg, ale nejvýše 3500 kg

Kategorie M - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob

M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a víceúčelová vozidla
M2 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg
M3 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg

Kategorie N - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů

N1 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
N2 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 12 000 kg
N3 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg

Rozsah řidičského oprávnění skupiny B následující:

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy sezení kromě řidiče, ke kterému smí být připojeno přípojné vozidlo:

a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozidlo o max. hmotnosti 750 kg → celková hmotnost soupravy nepřesáhne 4 250 kg),

b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 3 500 kg),

c) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu

(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3500kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 4 250 kg; rozšířený rozsah řidičského oprávnění získá řidič pouze na základě doplňovací zkoušky – tato skutečnost se následně vyznačí v řidičském průkazu harmonizovaným kódem 96).

Na co nestačí řidičské oprávnění skupiny B ?

 

Změna otvírací doby

Pozor  od  8.7. do  19.7  2024  otevřeno u  důvodů  dovolené   

  od  8.00    do  12.00  hod. 

Často se ptáte...

Kontakty

Adresa:

K Závodišti 80, 159 00
Praha 5 - Lahovičky

Souřadnice provozovny:

N 50°0'5.727"
E 14°23'42.263"

tel.:    257 940 195

mob.: 606 825 290

provozní doba

~ Po - Pá   08:00 - 16:00

~ Sobota   ZAVŘENO

~ Neděle   ZAVŘENO

QR vizitka